Speciale verzekeringen

Als u kostbare bezittingen heeft, wilt u deze verzekeren tegen schade. Verzekeraars hebben een maximaal bedrag dat zij voor inboedelverzekeringen uitkeren bij schade. Wanneer u veel kostbare bezittingen heeft, is het vaak verstandig om hier een speciale verzekering voor af te sluiten.

Wat zijn speciale verzekeringen?

Speciale verzekeringen zijn verzekeringen voor eigendommen die normaliter niet onder de dekking van uw inboedelverzekering of woonverzekering zouden vallen, zoals bijvoorbeeld kunst of, in sommige gevallen, zonnepanelen. Daarnaast kunt speciale verzekeringen afsluiten om uw eigendommen te verzekeren tegen bijzondere schadeoorzaken zoals storm, aardbevingen, blikseminslag, overstromingen of terrorisme.

Voor een speciale verzekering kunt u kiezen uit een meerdere verzekeraars die dergelijke verzekeringen aanbieden. Bekijk de polis van uw inboedelverzekering of uw woonverzekering voordat u een speciale verzekering voor uw inboedel afsluit. Op deze manier voorkomt u dat u onnodig een speciale verzekering aangaat.

Soorten speciale verzekeringen

Er bestaan diverse soorten speciale verzekeringen. Hiervan zijn de kostbaarhedenverzekering, kunstverzekering en buitenshuisverzekering de meest voorkomende varianten als het om de inboedel gaat.

Kostbaarhedenverzekering

Heeft u kostbaarheden waarvan de waarde lastig te bepalen is? Dan is er een grote kans dat deze voorwerpen niet zijn meeverzekerd binnen de inboedelverzekering. Denk hierbij aan sieraden, foto- en filmapparatuur en (bepaalde) muziekinstrumenten. Voor dit soort bezittingen kunt u een kostbaarhedenverzekering afsluiten. Hiermee bent u wereldwijd verzekerd tegen schade door verlies of diefstal van uw kostbaarheden. U kunt een kostbaarhedenverzekering afsluiten bij verschillende verzekeraars, zoals Univé, Delta Lloyd en Ohra.

Kunstverzekering

In tegenstelling tot de kostbaarhedenverzekering, dekt de kunstverzekering alleen voorwerpen op het adres waaronder deze zijn geregistreerd. Denk hierbij aan schilderijen en standbeelden. Kunstverzekeringen kunt u afsluiten bij specialistische verzekeraars, zoals Hiscox verzekeringen.

Buitenhuisdekking

Met de buitenhuisdekking kunt u uw spullen waar u buiten de deur gebruik van maakt, meeverzekeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan laptops en smartphones. Met de buitenhusidekking bent u verzekerd tegen schade door verlies, diefstal en/of vermissing van goederen. Een buitenhuisdekking kunt u eenvoudig afsluiten bij verzekeraars, zoals Centraal Beheer en FBTO.

Zonnepanelenverzekering

Wanneer u zonnepanelen op uw woning heeft geplaatst, is het verstandig om deze tegen eventuele schade te verzekeren. Bij sommige verzekeraars zijn zonnepanelen meeverzekerd bij de woonverzekering, terwijl andere verzekeraars hier aanvullende modules voor aanbieden. Meer weten over zonnepanelen verzekeren? Bekijk dan ons overzicht van zonnepanelen verzekeringen.