Opstalverzekering

Een woning kan schade oplopen door verschillende oorzaken zoals water, brand, storm, blikseminslag, inbraak of vandalisme en verbouwing. In gevallen van schade door deze genoemde oorzaken, biedt een opstalverzekering (financiële) dekking. Omdat het om schade aan de woning gaat, wordt deze schadeverzekering ook wel een woonhuisverzekering genoemd.

Een opstalverzekering is doorgaans een verplichte schadeverzekering voor huiseigenaren. Voor woningeigenaren met een hypotheek, is de opstalverzekering altijd verplicht. Als iemand met een hypotheek een huis koopt, wil de hypotheekverstrekker (meestal een bank) namelijk financiële zekerheid hebben.

Een huurder van een woning is geen eigenaar en kan dus geen opstalverzekering af te sluiten. De verhuurder van de woning is meestal wel huiseigenaar en daarom kan hij of zij wel een opstalverzekering voor de woning afsluiten.

Bij een opstalverzekering wordt schade vergoed wanneer het gaat om ‘onzeker voorval’. Dit houdt in dat er geen sprake mag zijn van:

 • Opzet
 • Eigen schuld
 • Achterstallig onderhoud

Wanneer er bij schade wel sprake is van een (of meer) van bovenstaande oorzaken, wordt schade niet vergoed.

De opstalverzekering gaat wel op bij schade door:

 • Brand- en of blusschade;
 • Rook- en roetschade;
 • Schade door ontploffing;
 • Wateroverlast (geen dijkdoorbraak);
 • Blikseminslag;
 • Storm;
 • Neerslag en vorst;
 • Inbraak en diefstal.

Soorten opstalverzekering:

 • Brandverzekering;
 • Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV);
 • Extra uitgebreide Gevarenzekering (UGV+);
 • All-risk verzekering.