Woonsituaties

De woonsituatie bepaalt in grote mate in hoeverre men rekening moet houden met de woonverzekering. Onder een woonverzekering verstaat men over het algemeen de inboedel- en opstalverzekering. Een student heeft bijvoorbeeld een simpele inboedelverzekering nodig terwijl iemand met een koophuis aan veel meer zaken moet denken. Op deze pagina geven we een praktisch overzicht van de belangrijkste aandachtspunten per woonsituatie.

Woonsituatie

Huurwoning

Inboedelverzekering

Iemand met een huurwoning hoeft geen rekening te houden met een opstalverzekering. De eigenaar van de woning is verantwoordelijk voor de opstalverzekering en de huurder hoeft hier niet naar om te kijken. De huurder heeft praktisch gezien alleen te maken met de inboedelverzekering en/of een aanvullende glasverzekering. Deze verzekeringen zijn niet verplicht, maar wel sterk aan te raden.

Huurdersbelang

Naast de inboedelverzekering kan een huurder ook te maken hebben met een huurdersbelang. Onder het huurdersbelang vallen zaken die de huurder heeft aangebracht of verbeterd aan de huurwoning, maar die niet meegenomen kunnen worden bij een verhuizing. Hierbij kan gedacht worden aan een nieuwe badkamer ingelegde (gelijmde) houten vloer. Ook de zaken die van de vorige huurder zijn overgenomen kunnen in het huurdersbelang worden opgenomen.

Zaken die onder het huurdersbelang vallen, zijn niet verzekerd in de opstalverzekering van de eigenaar/verhuurder. Bij de opstalverzekering wordt er namelijk geen rekening gehouden met aangebrachte veranderingen of verbeteringen.

Het huurdersbelang kan meeverzekerd worden bij de inboedelverzekering. Sommige verzekeraars houden hier al rekening mee door (bijvoorbeeld) een percentage van de verzekerde waarde van de inboedel aan te houden voor het huurdersbelang (bijvoorbeeld 10%).

Glasverzekering

Naast een inboedelverzekering en een huurdersbelang heeft een huurder ook te maken met een glasverzekering. Normaal gesproken staat contractueel vastgelegd wie verantwoordelijk is voor glasschade. Indien deze schadepost bij de huurder ligt, kan deze een aanvullende dekking voor glas op de inboedelverzekering afsluiten.

Koopwoning

Opstalverzekering

Huiseigenaren hebben met een koopwoning vrijwel altijd te maken met een verplichte verzekering voor de opstal. Het verzekerde bedrag bij een opstalverzekering is doorgaans gebaseerd op de herbouwwaarde van de woning. Met dit bedrag kan de woning opnieuw gebouwd worden indien deze door (bijvoorbeeld) brand verwoest is.

Inboedelverzekering

Naast de verplichte opstalverzekering kan een iemand met een koopwoning ervoor kiezen om een inboedelverzekering af te sluiten. Dit is echter geen verplichting.

Glasverzekering

Normaal gesproken is een dekking voor glas opgenomen in de voorwaarden van een opstalverzekering. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Indien de glasdekking niet opgenomen is in de voorwaarden, dient deze afzonderlijk te worden afgesloten.

Studentenwoning

Studenten die op kamers wonen hebben ook te maken met een inboedel. Onder studentenwoningen vallen studentenhuizen, -flats en -complexen die speciaal voor studentenhuisvesting bedoeld zijn. Net als bij andere woonvormen, kunnen studentenwoningen voor de opstal verzekerd worden. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar van de woning. In de meeste gevallen hebben studenten zelf uitsluitend te maken met een inboedelverzekering. Omdat de inboedel van studenten gemiddeld een relatief lage waarde vertegenwoordigt, kent de inboedelverzekering voor studenten doorgaans een lage(re) premie. Een studentenwoning is in dit geval een gunstige woonsituatie. Verzekeraars stellen vaak echter wel strengere voorwaarden aan een inboedelverzekering voor studenten. Dit komt door het feit dat studentenwoningen vaak slecht(er) beveiligd zijn. De kans op inbraak en diefstal is hierdoor groter waardoor verzekeraars dit risico willen afdekken met strengere voorwaarden.

Seniorenwoning

Een seniorenwoning is een zelfstandige woning die bedoeld en geschikt is voor mensen van 55 jaar en ouder. De woning voldoet aan alle eisen van toegankelijkheid en de woning kan ook in de toekomst worden aangepast voor bijvoorbeeld het verlenen van zorg. De verantwoordelijkheid voor de opstal van de woning ligt in handen van de woningeigenaar. Senioren zijn zelf uitsluitend verantwoordelijk voor de inboedelverzekering. Deze is niet verplicht, maar wel raadzaam; vooral omdat senioren waardevolle spullen in het kunnen bezit hebben zoals sieraden, kunst en antiek.

Verzorgingshuis

Ouderen die niet meer in staat zijn om zelfstandig te wonen, worden doorgaans in een verzorgingshuis ondergebracht. Er kan gekozen worden voor reguliere verzorgingshuizen en particuliere verzorgingshuizen. Met oog op de inboedelverzekering dienen ouderen hier zelf zorg voor te dragen en de verantwoordelijkheid ligt dan ook volledig bij de bewoner(s) van het verzorgingshuis.
De cliënt van het verzorgingshuis kan er vaak voor kiezen om een collectieve verzekering via het verzorgingshuis af te sluiten, maar dit is niet altijd het geval. Vaak wordt er een Wet Langdurige Zorg indicatie gevraagd, waar cliënten aan moeten voldoen voor een collectieve verzekering. Deze indicatie wordt ook aangehouden voor het aannemen van cliënten bij een regulier verzorgingshuis. Bij particuliere verzorgingshuizen is er over het algemeen geen mogelijkheid tot een collectieve verzekeringsvorm voor de inboedel.