Wat is een Inboedelverzekering?

Uitleg inboedelverzekering

Een inboedelverzekering biedt dekking voor schade aan spullen in een woning. Schade kan ontstaan door verschillende oorzaken, zoals brand, inbraak en diefstal. De inboedelverzekering maakt samen met de opstalverzekering onderdeel uit van de woonhuisverzekering. Met deze verzekering hebben consumenten extra zekerheid op het moment dat er sprake is van schade.

Bent u van plan een verzekering voor de inboedel af te sluiten? Kijk dan goed en kritisch naar een aantal zaken. Als u dit niet zorgvuldig genoeg doet, kunt u later in ongewenste situaties terecht komen.

Dit wilt u uiteraard voorkomen. Daarom geeft het I.I.C. u alle relevante, actuele en betrouwbare informatie en uitleg.

Er zijn veel verzekeraars die een verzekering voor de inboedel aanbieden. Iedere verzekeraar heeft zijn eigen voorwaarden. Dit zijn de zogenoemde polisvoorwaarden. Denk aan de hoogte van de te vergoeden schade of het eigen risico. Daarom raden wij u aan om bij het afsluiten van de verzekering, goed te kijken naar de voorwaarden en dekkingen.

Wat is er verzekerd met een inboedelverzekering?

Alle losse spullen in een woning zijn verzekerd met een inboedelverzekering. Denk bijvoorbeeld aan een televisie, een mobiele telefoon of bestek. Verzekeraars maken onderscheid in ‘vaste spullen’ en ‘losse spullen’. Alles wat vast aan het huis zit valt niet onder de inboedelverzekering. Dit zijn zaken die je alleen kunt weghalen door gereedschap te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een keuken of een inbouwkast. Een inboedelverzekering verzekert alles in een woning dat u (bij wijze van spreken) kunt oppakken en meenemen.

Verplicht?

In tegenstelling tot andere verzekeringen zoals de zorgverzekering en de opstalverzekering voor woningeigenaren, is de inboedelverzekering geen verplichte verzekering. Iedereen die in Nederland woonachtig is kan er vrijwillig voor kiezen. Verzekeraars zijn op hun beurt echter niet verplicht om iedereen als klant te accepteren. Personen met een strafrechtelijk verleden of schadeverleden kunnen geweigerd worden. Ook wanbetalers kunnen geweigerd worden.

Als men wordt geweigerd door een verzekeraar, dient de verzekeraar wel een goede argumentatie te geven. Het Verbond van Verzekeraars heeft namelijk bepaald dat weigering van een (nieuwe) klant in ‘schriftelijke en begrijpelijke bewoordingen’ teruggekoppeld moet worden naar de klant.