Eigen risico

Wat is een eigen risico bij de inboedelverzekering?

Verzekeraars kunnen een eigen risico hanteren bij inboedelverzekeringen. Dit eigen risico is een bedrag dat de verzekerde zelf moet betalen in het geval van schade.

Voorbeeld:

Er is sprake van een schade van €1.500 en het eigen risico dat afgesproken is in de polisvoorwaarden bedraagt €200. In dit geval vergoedt de verzekeraar maximaal €1300 (€1.500 – €200) van de geleden schade. In deze situatie betaalt de verzekerde zelf dus €200.

Eigen risico bij een vervolgschade?

Niets. Het eigen risico geldt per schade dus bij een volgende schade is er weer sprake van een eigen risico van €200.

De hoogte van het eigen risico heeft ook invloed op de premie. Als een hoger eigen risico is/wordt afgesproken, zal de premie voor de inboedelverzekering dalen. Verzekeraars hoeven immers minder uit te keren naarmate het eigen risico van de verzekerde hoger wordt.

Het verschilt per verzekeraar hoe hoog het eigen risico is. In de meeste gevallen is er geen sprake van een verplicht eigen risico. Er zijn echter verzekeraars die wel een verplicht eigen risico hanteren. Dit verplichte eigen risico is vaak een laag bedrag, waarmee verzekeraars kleine schades kunnen uitsluiten van melding.

Vrijwillig eigen risico

Hoewel een verzekeraar niet altijd een verplicht eigen risico in acht neemt, kunnen verzekerden hier wel voor kiezen. Dit wordt ook wel een vrijwillig eigen risico genoemd.

Verzekeringsnemers kunnen er vaak ook voor kiezen om het verplichte eigen risico te verhogen. Dit heeft namelijk directe invloed op de hoogte van de premie voor de inboedelverzekering.

Eigen risico bij schade door diefstal of inbraak

In het geval van diefstal of inbraak, hanteren verzekeraars vaak een hoger verplicht eigen risico. Doorgaans is dit eigen risico €250 per gebeurtenis. In grote steden is dit eigen risico vaak hoger omdat de kans (volgens de statistieken) vaak hoger is dat er zal worden ingebroken of gestolen.

Eigen risico bij stormschade

Verzekeraars hanteren vaak ook een standaard eigen risico bij stormschade. In plaats van een vast bedrag, worden percentages aangehouden. Zo kan een verzekeraar (bijvoorbeeld) 1% vastgesteld hebben (met minimum en maximum bedragen).

Voorbeeld:

Bij een storm krijgt een verzekerde te maken met een omgevallen boom die een deel van het dak heeft verwoest. De schade is door een expert namens de verzekeraar vastgesteld op €25.000. In de verzekeringspolis is een eigen risico opgenomen van 1% met een minimum van €100 en een maximum van €500.

De verzekerde heeft in deze situatie te maken met een eigen risico van €250. (25.000 / 100 x 1). Dit bedrag ligt precies tussen de minimumwaarde en maximumwaarde die in polisvoorwaarden bepaald is.

Eigen risico afkopen

Het eigen risico kan bij de meeste verzekeraars ook afgekocht worden. Het nadeel is echter wel dat de premie zal toenemen.