Begrippen & Termen

Bij verzekeringen komen altijd lastige termen en begrippen voor. Bij de inboedelverzekering is dit niet anders en om deze reden vindt u hier een overzicht van belangrijke begrippen en termen, voorzien van uitleg.

Termen en Begrippen

Bereddingskosten

Een verzekeraar stelt het op prijs als een verzekeringsnemer er alles aan doet om schade te voorkomen of te beperken. De kosten die een verzekeringsnemer hiervoor maakt, worden bereddingskosten genoemd. Bij bereddingskosten maakt het verder niet uit in hoeverre de poging geslaagd is of niet. Het gaat om de kosten die direct gemaakt zijn om schade te voorkomen. Dit is het eenvoudigst uit te leggen aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk.

Voorbeeldsituatie bereddingskosten

Door een omgevallen kaars breekt er brand uit. De verzekerde pakt de handblusser en dooft het vuur, waardoor de tafel slechts wat schroeischade oploopt. De verzekeringsnemer heeft dus voorkomen dat de hele tafel zou afbranden. Om deze reden wordt de inhoud van de handblusser door de verzekeraar vergoed. De handblusser zelf valt niet onder kosten die gemaakt zijn om direct schade te voorkomen. De inhoud van de brandblusser wel. Sommige verzekeraars vergoeden zelfs de schoonmaakkosten die zijn ontstaan door de inhoud van de handblusser.

Eigen risico

Een verzekeraar keert een vergoeding uit voor geleden schade aan verzekerde inboedel. Om ervoor te zorgen dat verzekeringsnemers wel voorzichtig blijven omgaan met verzekerde voorwerpen, moeten zij eigen risico betalen in geval van schade. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het verzekerde bedrag en de polisvoorwaarden van de verzekeraar. Vaak ligt het bedrag van het eigen risico bij inboedelverzekeringen tussen de €100,- en €400,-.

In enkele gevallen is het mogelijk om voor een verzekering zonder eigen risico te kiezen. Hierbij zult echter aanzienlijk meer premie betalen.

Onder- en oververzekering

Uw inboedel heeft een fysieke waarde. Mocht er een schadevoorval zijn, dan dient u een schadeclaim in bij uw verzekeraar. Afhankelijk van het maximumbedrag waarvoor u verzekerd bent, keert de verzekeraar dan een vergoeding uit. Als de waarde van uw inboedel hoger ligt dan het bedrag waarvoor u maximaal verzekerd bent, dan is er sprake van onderverzekering. Mocht onverhoopt uw gehele inboedel afbranden, dan is het bedrag wat u terug krijgt van de verzekering lager dan de waarde van uw verloren inboedel.

Als de waarde van uw inboedel lager is dan het bedrag waarvoor u bent verzekerd, dan is er sprake van oververzekering. In dit geval betaalt u te veel premie.

Buitenshuisdekking

Tot de inboedel behoren ook zaken zoals een laptop, telefoon en tablet. Toch laat u deze gebruiksvoorwerpen niet altijd thuis. Wat gebeurt er als uw telefoon schade oploopt onderweg naar werk? De inboedelverzekering geldt namelijk alleen voor voorwerpen die zich in een woning bevinden.

Hiervoor dient de buitenshuisdekking die veel verzekeraars aanbieden. Dit is een aanvullende module op een inboedelverzekering. Voor een hogere premie zijn deze gebruiksvoorwerpen overal verzekerd.

Stroomuitval

Alhoewel dit zelden voorkomt, kan het zo zijn dat er, door wat voor reden dan ook, een stroomstoring plaatsvindt. Bij dit voorval kan het mogelijk zijn dat goederen in de koel- en vrieskast ontdooien en schade oplopen. Los van deze schade heeft u bij een stroomuitval van minimaal 4 uur, recht op een compensatiebedrag van uw stroomaanbieder. De waarde van de bedorven goederen zou u ook op de stroomaanbieder kunnen verhalen. Het is echter makkelijker om deze via uw inboedelverzekering te claimen.

Bij veel verzekeraars staat in de polisvoorwaarden beschreven hoe lang de duur van de stroomstoring moet zijn geweest alvorens zij overgaan tot uitkering. Vaak is dit een periode van 4 uur, maar sommige verzekeraars hanteren een langere periode.