Onderzoek woninginbraken 2018

Onderzoek woninginbraken 2018

Het was reeds bekend dat er een dalende trend te zien is in het aantal woninginbraken, maar hoe zit dit in 2018? En welke perioden en plaatsen zijn het meest interessant voor inbrekers? Het Inboedelverzekering Informatie Centrum (IIC) deed onderzoek naar woninginbraken. Het informatiecentrum onderzocht politiedata van de afgelopen vijf jaar (in de periode december 2013 tot en met november 2018), waarbij in het bijzonder aandacht werd besteed aan woninginbraken én pogingen tot inbraak.

Dalende trend zet voort

Kijkend naar het aantal inbraken in 2018, concludeert het IIC dat er voor het vijfde jaar op rij minder inbraken hebben plaatsgevonden dan het jaar ervoor. Waar er in 2017 (januari tot en met november) in totaal zo’n 46.915 keer werd ingebroken, ligt het aantal dit jaar (januari tot en met november) op zo’n 41.802. Een imposante daling van 10,9 procent.

 

Bijna anderhalf keer zoveel inbraken tijdens Kerst en jaarwisseling

De laatste week van het jaar is, kijkend naar de piekperioden van inbraken, het populairst onder inbrekers. Tijdens de kerstvakantie is er bijvoorbeeld 66% meer kans op inbraak vergeleken met 16 gemiddelde dagen van het jaar. Gekeken naar enkel Kerst en Oud- en Nieuwjaarsdag is er zelfs sprake van een verhoogde inbraakkans van 124% voor deze vier dagen gezamenlijk.

 

Grootste inbraakrisico in stad Utrecht

Hoewel de meeste inbraken plaatsvinden in Amsterdam, is de kans dat er wordt ingebroken in Utrecht het grootst. Per inwoner vinden hier de meeste inbraken plaats en is er 160 procent meer risico op een inbraak. Ook in de directe omgeving van Utrecht is er een verhoogd risico op een inbraak. Zeist (158 procent extra risico) en de Bilt (125 procent extra risico) bezetten de top 3 van plaatsen met de meeste inbraken per inwoner.

Minst ingebroken in maand juni

De maand juni is vooralsnog de veiligste maand: ‘slechts’ 6,33 procent van alle inbraken vindt plaats in deze maand. 25 mei is de veiligste dag van het jaar. Tijdens deze dag ligt het aandeel van alle inbraken op slechts 0,18 procent.

November 2018 uitzonderlijk hoog uitgevallen

Het aantal inbraken van afgelopen maand (november) is, ten opzichte van de maand november van 2017, fors toegenomen, hiermee wijkt deze maand ook af van de jaar op jaar trend. De novembermaand van dit jaar telt 24% meer inbraken dan het aantal inbraken uit november 2017.