Beveiliging en Inbraakpreventie

Voorkomen is beter dan genezen. Het beveiligen van uw woning brengt de nodige voordelen met zich mee. Enerzijds geeft het u de zekerheid om veiliger te wonen en anderzijds hechten verzekeraars er ook waarde aan. Zo geven verzekeraars u korting op de inboedelverzekering, als beloning voor preventieve maatregelen die u heeft genomen. Op deze pagina geven we een overzicht van alle relevante informatie over preventie, preventiemaatregelen en de korting(en) die u als verzekeringsnemer kunt ontvangen.

Wat is inbraakpreventie?

Inbraakpreventie bestaat uit alle handelingen die u onderneemt om het inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken. Verzekeraars baseren de hoogte van een verzekeringspremie grotendeels op het risico (de kans dat er schade plaatsvindt). Als  consumenten hun woning goed beveiligen, neemt de kans op schade door inbraak af.  Dit komt de verzekeraar ten goede.  De kans dat verzekeraars een schadevergoeding moeten uitkeren, neemt immers ook af.

Veel verzekeraars belonen klanten die bereid zijn geweest om preventieve maatregelen te nemen. Deze beloning is een korting op de verzekeringspremie, waardoor klanten profiteren van een veiligere woonsituatie een lagere premie voor de inboedelverzekering.

Voor inbraakpreventie bestaan er certificaten en keurmerken die klanten kunnen krijgen. Deze zijn vaak vereist om een korting op de inboedelverzekering te ontvangen. In het algemeen geldt hier: hoe beter een woning beveiligd is, hoe hoger de korting op de inboedelverzekering is.
Een overzicht van de keurmerken en certificaten bij inbraakpreventie:

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Verzekeringsnemers krijgen een Politiekeurmerk Veilig Wonen (ook wel bekend als het PKVW-certificaat) als de woning aan bepaalde eisen voldoet op gebied van inbraakpreventie en sociale veiligheid.

Onder deze eisen vallen de volgende zaken:

 1. Goedgekeurd en gecertificeerd hang- en sluitwerk op deuren, lichtkoepels en ramen waar men bij kan. Als een garage aan het huis verbonden is en deze met een deur vanuit de woning te bereiken is, dient deze deur ook voorzien te zijn van goedgekeurd en gecertificeerd hang- en sluitwerk.
 2. Verlichting bij de buitendeuren. De tuindeur aan een schutting valt hier dus ook onder.
 3. Vrij zicht vanuit de hal van een woning op de ruimte voor de voordeur. Er moet sprake zijn van zicht op de persoon die voor de deur staat.
 4. Iedere etage van de woning moet voorzien zijn van rookmelders.

Het PKVW-certificaat wordt niet door de politie verstrekt. Er zijn bevoegde bedrijven die ingeschakeld kunnen worden voor het aanbrengen van hang- en sluitwerk. Na een inspectie geven deze zogenoemde Politie Keurmerk Veilig Wonen bedrijven (PKVW-bedrijven) een certificaat af. Een PKVW-certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. Indien gewenst kunnen de PKVW-bedrijven ook aanvullend advies verstrekken over het (beter) beveiligen van de woning.

Voor nieuwbouwwoningen die maximaal twee jaar oud zijn, kan een keurmerk worden opgevraagd bij de projectontwikkelaar. Indien dit niet lukt of niet mogelijk is, zijn er speciale inspectie-organisaties die gespecialiseerd zijn in de beveiliging van nieuwbouwwoningen.

BORG-Certificaat

Met een BORG-certificaat kunnen verzekeringsnemers aan de verzekeraar laten zien dat zij hun woning goed hebben beveiligd tegen inbraak. Een BORG-certificaat heeft een hogere preventiewaarde dan een PKVW-certificaat. Veel verzekeraars belonen dit daarom ook met een korting op de inboedelverzekering.

BORG-certificaten worden verstrekt door erkende beveiligingsbedrijven in Nederland. De beveiligingsmaatregelen in de woning moeten ook door deze bedrijven uitgevoerd worden. Hiervoor komt er van tevoren een schade-expert van het betreffende bedrijf langs om een inspectierapport op te stellen. In dit inspectierapport wordt opgenomen aan welke eisen de woning reeds voldoet en welke aanvullende maatregelen vereist zijn voor een BORG-certificaat.

Deze aanvullende maatregelen baseert de schade-expert op de vastgestelde risicoklassen in de Verbeterde Risicoklasse-Indeling (VRKI) die in 2009 is uitgebracht door het Verbond van Verzekeraars in samenwerking met het Verbond van Beveiligingsorganisaties. In deze indeling bevinden zich 4 risicoklassen (‘1’ tot en met ‘4’). Hoe hoger de waarde van de spullen uit de inboedel die gevoelig zijn voor diefstal, hoe hoger de risicoklasse. Hoe hoger de risicoklasse, hoe meer eisen op gebied van beveiligingsmaatregelen voor een BORG-certificaat.  Het is dus ook goed mogelijk dat iemand bij voorbaat al aan alle eisen voldoet. In dat geval wordt het certificaat direct afgegeven.

Aan het aanvragen van een BORG-certificaat zijn kosten verbonden. Deze kosten bestaan onder andere uit kosten die het beveiligingsbedrijf bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) moet betalen voor de certificering. Een ander gedeelte van de kosten bestaat uit materiaal en tot slot is er een deel van de kosten dat gebaseerd is op werkzaamheden die in de woning verricht moeten worden.

VEB-Certificaat

Een VEB (Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven) erkend installatiebedrijf dat de VRKI beheerst en kan toepassen, mag beveiligingsadvies geven en maatwerk leveren op gebied van beveiliging. Het VRKI wordt gestimuleerd door het Verbond van Verzekeraars (VvV), maar het VRKI is niet leidend.

Verzekeraars mogen (in hun eigen eisen naar de verzekeringsnemers toe)  afwijken van de VRKI. Bij maatwerk door VEB erkende installatiebedrijven kan gedacht worden aan installatie van elektronische apparatuur, alarmsystemen, bouwkundige oplossingen en compartimentering. Organisatorische oplossingen zoals alarmopvolging kunnen echter ook in maatwerk betrokken worden.

Na oplevering van de diensten en de beveiligingsinstallatie(s), overhandigt het beveiligingsbedrijf een kwaliteitsgarantie (certificaat) aan de klant.

Wat is brand preventie?

In tegenstelling tot inbraakpreventie, kunnen consumenten doorgaans geen certificaat krijgen als zij maatregelen nemen om de kans op schade door brand te verkleinen. Er zijn echter wel verzekeraars die korting bieden als een woning goed beveiligd is tegen brand. Zo zijn er verzekeraars die korting geven aan klanten die een blusdeken, brandblusser en/of rookmelders in huis hebben. Iedere verzekeraar heeft verschillende voorwaarden op het gebied van brandpreventie.

Afgezien van de mogelijkheid om korting te ontvangen op de inboedelverzekering, is het voor iedere consument raadzaam om voorzorgsmaatregelen te nemen. De volgende preventiemaatregelen verkleinen de kans op brand:

 • Regelmatig schoonmaken van het filter van de wasdroger
 • Rookmelders op verschillende plekken in het huis (keuken, hal, woonkamer, slaapkamer, et cetera)
 • Het regelmatig schoonmaken van de filter van de afzuigkap
 • Apparaten uitzetten wanneer deze niet gebruikt worden (televisie helemaal uitzetten in plaats van op stand-by)
 • Voorkom bundeling van kabels (ook kabelhaspels dienen altijd uitgerold te worden)
 • Regelmatig (laten) schoonmaken van de kachel of schoorsteen
 • Alle lampen uitlaten/uitzetten wanneer men het huis uit gaat
 • Het aanschaffen van een blusdeken
 • Het in aanschaffen en ophangen van een brandblusser (een draagbare brandblusser die gebruiksklaar is)

Wat is waterschade preventie?

Het is doorgaans niet gebruikelijk, maar er zijn verzekeraars die korting geven aan klanten die preventiemaatregelen tegen waterschade hebben genomen. Net als bij brandpreventie, is er echter geen sprake van certificering. Men kan de volgende preventiemaatregelen nemen om waterschade te voorkomen of te beperken:

 • Regelmatige controle en (indien mogelijk) reiniging van:
  • afvoeren en dakgoten van de woning
  • dakpannen (vooral na hevige weersomstandigheden zoals regen-, hagel-, sneeuw-, en stormbuien)
  • kitranden en -naden in de badkamer en keuken
  • de cv-ketel
  • (water)leidingen
 •  Montage van:
  • watersloten (bijvoorbeeld op de wasmachine en vaatwasser)
  • overloopdelen op gootstenen, wasbakken en bad
  • een vloerschrobputje in de ruimte bij de wasmachine
 • Algemene preventiemaatregelen tegen waterschade zoals:
  • intrekken van het zonnescherm voor een regenbui
  • sluiten van ramen en deuren bij het verlaten van de woning
  • het dichtdraaien van de hoofdkraan bij langere periode van afwezigheid

Preventiemeter

Naast verzekeraars die korting geven op basis van certificaten, zijn er ook verzekeraars die korting geven op basis van een preventiemeter. Een preventiemeter is een checklist die vaak door de verzekeraar zelf is opgesteld. In deze checklist worden vragen gesteld aan de verzekerde op gebied van inbraak-, water- en brandpreventie van de woning van de verzekeringsnemer. Zo kan bijvoorbeeld gevraagd worden hoeveel rookmelders er in huis hangen. Aan de hand van de antwoorden van de verzekerde komt er een score uit de checklist; die gekoppeld is aan een kortingspercentage.

Preventie Checklist

Bekijk de uitgebreide Preventie Checklist van het I.I.C. om snel en eenvoudig te bepalen hoe veilig uw woning is. Ook treft u hier praktische tips om schade te voorkomen.