Inboedelverzekering voor particulieren

Met een inboedelverzekering beschermt u de waarde van uw inboedel tegen schade. Op deze pagina behandelen we de volgende punten omtrent de inboedelverzekering voor particulieren:

Wat is een inboedelverzekering voor particulieren?

Een inboedelverzekering is een schadeverzekering die dekking biedt voor schade aan spullen in een woning. Onder de inboedel vallen alle roerende zaken binnen een particuliere huishouding. Roerende zaken zijn spullen die niet aard- en nagelvast aan het huis vastzitten, zoals elektronica en meubels. Met een inboedelverzekering hebben consumenten dus extra zekerheid op het moment dat er sprake is van schade, zoals brand of diefstal. De inboedelverzekering staat ook wel bekend als de woonverzekering, waar de opstalverzekering doorgaans ook onder valt.

Waarom een inboedelverzekering voor particulieren?

Een inboedelverzekering voor particulieren beschermt de waarde van uw spullen op het moment dat er onverwachts sprake is van schade. Indien u (bijvoorbeeld door brand) spullen verliest, kan de schade flink oplopen. Als u alle spullen na verlies opnieuw zou moeten aanschaffen, zou dit gepaard kunnen gaan met een behoorlijk grote financiële kostenpost. Met een inboedelverzekering heeft u dus extra zekerheid over de financiële waarde van de inboedel. Op het moment dat u schade heeft kan de verzekeraar namelijk over gaan tot vergoeding.

Voor wie is de inboedelverzekering particulieren bedoeld?

Alle spullen van de verzekeringsnemer (en van iedereen die verder onder de gezamenlijke huishouding valt) zijn verzekerd met de inboedelverzekering. Van een gezamenlijke huishouding is sprake wanneer twee (of meer) personen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben. Daarnaast dienen zij blijk te geven zorg te dragen voor elkaar, door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van het huishouden of een bijdrage op een andere manier.

In een gezinssituatie is de inboedel van inwonende kinderen automatisch meeverzekerd. Verzekerden die bij gezin horen zijn:

  • Uzelf, de verzekeringsnemer
  • Uw echtgenoot of geregistreerde partner
  • In gezinsverband samenwonende personen
  • Uw minderjarige kinderen
  • Uw meerderjarige, ongehuwde kinderen die bij u inwonen
  • Groot- of schoonouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten die bij uw (meerderjarige) kinderen inwonen
  • Logés van uzelf of uw kinderen