Elektronica

Inboedelverzekering mobiele apparaten

Er kunnen zich een hoop kostbaarheden in uw woning bevinden. Denk bijvoorbeeld aan uw smartphone, tablet of laptop. Verlies of schade aan deze apparaten kan veel problemen met zich mee brengen.

Vaak vallen deze mobiele apparaten wel onder de inboedelverzekering, maar worden ze niet volledig gedekt. Daarnaast keren veel verzekeraars geen vergoeding uit wanneer het mobiele apparaat door eigen schuld is beschadigd. Enkele verzekeraars keren in dit geval echter alsnog uit.

Ook wanneer u bijvoorbeeld uw smartphone onderweg naar werk kapot laat vallen, valt dit niet onder de inboedelverzekering.  Het is raadzaam om voor uw mobiele apparaten een kostbaarhedenverzekering af te sluiten. Deze zijn dan in sommige gevallen buiten huis verzekerd. Soms vragen verzekeraars echter alsnog om een buitenshuis risico af te sluiten.