Onderverzekering

Uw inboedel heeft een bepaalde waarde. Mocht er sprake zijn van schade, dan dient u een schadeclaim in bij uw verzekeraar. Afhankelijk van het maximumbedrag waarvoor u verzekerd bent, keert de verzekeraar dan een vergoeding uit. U moet er dan voor zorgen dat u niet onderverzekerd bent, maar wat is onderverzekering precies? U leest het hier.

Wat is onderverzekering?

Bij het afsluiten van een inboedelverzekering is het belangrijk dat consumenten hun inboedel voor voldoende waarde laten verzekeren. Een verzekeraar zal bij het afsluiten van een inboedelverzekering altijd de waarde van de inboedel bepalen of indexeren. De verzekeringsnemer is vanaf dat moment verzekerd voor een vastgesteld bedrag, gebaseerd op de waarde van de inboedel.

Als een verzekeringsnemer in een bepaald jaar nieuwe meubels koopt, is de kans groot dat de totale inboedel (na aanschaf) meer waard is dan de geïndexeerde waarde. Er is dan sprake van onderverzekering. De verzekerde waarde ligt bij onderverzekering lager dan de daadwerkelijke waarde.

Een verzekeraar keert bij een schade niet het schadebedrag uit. Het uitgekeerde bedrag bij een schade hangt namelijk af van het dekkingspercentage van de inboedelverzekering. Dit kan het best toegelicht worden met een voorbeeldsituatie.

Onderverzekering in de praktijk

Een verzekerde heeft inboedel ter waarde van €15.000. De inboedel is verzekerd voor €10.000. Er is nu al sprake van onderverzekering. De verzekerde zal namelijk nooit het volledige bedrag ontvangen, hoe hoog de schade ook is. Er ontstaat een binnenbrandje, waarbij de tafel, stoelen en bank door brandschade vervangen moeten worden. De totale waarde van de spullen is €5.000.

Logischerwijs zou deze schade van €5.000 gedekt zijn omdat de inboedel voor €10.000 verzekerd is. Dit is dus niet het geval. Er is immers sprake van onderverzekering.

Wat krijgt de verzekerde dan wel vergoed? De verzekeraar houdt de volgende berekening aan:

1. Het verzekerde bedrag delen door de totale waarde van de inboedel.

In het voorbeeld is dit 67% (€10.000 / €15.000). De verzekerde is bij elke schade dus voor maximaal 67% verzekerd.

2. Dekking van de schade berekenen.

In het voorbeeld is dit dus €3.350 (5000 / 100 x 67)

3. De verzekeraar keert €3.350 uit aan de verzekerde.

In het voorbeeld moet de verzekeringsnemer zelf €1.650 betalen.

Met een onderverzekering krijgt een verzekeringsnemer dus nooit het volledige bedrag. Zelfs bij een schade van €100 zou de verzekerde slechts €67 uitgekeerd krijgen. Om deze reden is onderverzekering een zeer onwenselijke situatie.

Onderverzekering voorkomen

Het is mogelijk om onderverzekering bij een inboedelverzekering tegen te gaan. Hier zijn enkele methoden voor:

  • Inventarislijst
  • Inboedelwaardemeter
  • Premier Risque

Inventarislijst

Kinderen tot 14 jaar zijn niet zelf aansprakelijk volgens het burgerlijk wetboek, de wet sluit dit uit. De aansprakelijkheid gaat hierbij automatisch naar de ouders of de gezaghebbende voogd. Deze zijn echter alleen aansprakelijk wanneer de gedragingen van het kind als ‘onrechmatig’ worden gezien, en wanneer er sprake is van een actieve gedraging.

Stel: uw kind ziet een obstakel op de weg liggen, zoals een grote tak. In plaats van de tak weg te halen, blijft uw kind een tijdje bij de weg staan, uit nieuwsgierigheid voor wat er kan gebeuren. Een fietser ziet de tak niet en raakt bij zijn val ernstig gewond. In dit geval was het onrechtmatig van het kind om passief af te wachten. Er was echter geen sprake van een actieve gedraging, waardoor uw kind niet aansprakelijk is. Had uw kind de tak echter zelf op de weg gelegd, dan was het een ander verhaal geweest.

Inboedelwaardemeter

U bent, als ouder of voogd, aansprakelijk voor kinderen van veertien tot zestien jaar, tenzij u zichtbaar kunt aantonen dat u al het redelijke heeft gedaan om het onrechtmatige gedrag van uw kind te voorkomen.

Stel: tijdens een ruzie op school maakt uw kind een mobiele telefoon van een vriend kapot. In dit geval is uw kind aansprakelijk, omdat u simpelweg niet in de buurt was om dit incident te kunnen voorkomen. In dit geval is uw kind dus volledig aansprakelijk voor de schade. Wel kunt u er als ouder voor kiezen om uw kind te helpen met de vergoeding, maar dit heeft buiten het ouderlijke gezag niets met het aansprakelijkheidsrecht te maken.

Premier Risque

Als uw kinderen 16 jaar of ouder zijn, komt de aansprakelijkheid volledig bij uw kinderen te liggen. Toch zijn er situaties waarin u naast uw kind medeaansprakelijk kan worden gesteld. Rijdt uw kind bijvoorbeeld op een onverzekerde brommer rond en bent u hiervan op de hoogte? Dan kunt u persoonlijk worden afgerekend op uw gebrek aan toezicht en het nemen van de ouderlijke verantwoording.

Aanvullingen om onderverzekering tegen te gaan

Een verzekeraar kan ook aanvullende clausules of dekkingen hebben waarmee onderverzekering voorkomen kan worden. De volgende twee begrippen dienen hierbij vermeld te worden:

  • indexatieclausule
  • onbeperkte garantie

Indexatieclausule

Dit is een automatische indexatie, waarbij de verzekerde waarde van een inboedel jaarlijks (automatisch) met een klein percentage stijgt. De geïndexeerde waarde neemt ieder jaar dus een beetje toe, waardoor de kans op onderverzekering steeds kleiner wordt. Veel verzekeraars hebben deze clausule opgenomen in de polisvoorwaarden.

Onbeperkte garantie

Sommige verzekeraars bieden onbeperkte garantie tegen onderverzekering, zonder voorwaarden. De inboedel wordt dan tegen een dusdanig hoog bedrag verzekerd dat onderverzekering absoluut kan worden uitgesloten.