Inbraakmonitor: inbraken in Friesland (2019)

In januari en februari van 2019 is er in Friesland al 251 keer ingebroken. Dit is een stijging van 63% ten opzichte van dezelfde periode in 2018: toen vonden er ‘slechts’ 154 inbraken plaats. Van alle Friese inbraken, gebeurt 34,3% in de provinciale hoofdstad Leeuwarden. Dit en meer blijkt uit bureauonderzoek van het Inboedelverzekering Informatie Centrum (IIC) op basis van nationale politiecijfers.

Inbraken in Friesland

In totaal waren er in januari en februari 375 pogingen tot inbraak. Inbrekers slaagden er tijdens deze pogingen echter niet altijd in om daadwerkelijk binnen te dringen. In 124 gevallen bleef het namelijk slechts bij een poging. De overige 251 keer liep het wel succesvol af voor de inbreker. Gemiddeld lukt daarom zo’n tweederde (66,9%) van de inbraakpogingen in Friesland.

In Friesland werd er in januari en februari het vaakst ingebroken in Leeuwarden: in totaal vonden hier 142 inbraakpogingen plaats. Ondanks dit grote volume, blijken de inbrekers ondergemiddeld succesvol in Leeuwarden. 56 keer bleef het namelijk slechts bij een inbraakpoging. Binnendringers hebben daarom 6,4% minder vaak succes in Leeuwarden dan provinciaal gemiddeld.

De kans op inbraak

Ook de relatieve kans op inbraakpogingen blijkt het hoogst in Leeuwarden, wanneer het aantal inbraken wordt afgewogen tegen het aantal inwoners. Per 1.000 inwoners wordt hier bijna twee keer zo vaak (+199%) ingebroken als in de gemiddelde Friese gemeente. De kans op een poging tot inbraak in Friesland is ook groot in de gemeenten Waadhoeke (+41%) en Smallingerland (+23%).  

Op de Waddeneilanden na, is de kans op inbraak in Friesland relatief gezien het kleinst in de (nieuwe) gemeente Noardeast-Fryslân. Per inwoner wordt er hier 70% minder vaak ingebroken dan provinciaal gemiddeld.

Dantumadiel en Weststellingwerf veilig

Inbrekers blijken niet in elke gemeente even succesvol te zijn. In Dantumadiel presteren inbrekers het slechtst: de twee inbraakpogingen mislukten hier namelijk beiden. Ook in Weststellingwerf gaat het inbrekers niet goed af: ‘slechts’ 43% van de pogingen lukte hier.

Ondanks dat er relatief weinig werd ingebroken in Achtkarspelen (10 keer), Harlingen (5) en Heerenveen (12), blijken inbrekers wel het meest succesvol in de deze gemeenten. Inbrekers konden hier in alle gevallen het gebouw of de woning binnendringen. Een succesratio van 100% dus.

Geen inbraakpogingen op de Wadden

Opvallend: in de eerste twee maanden van het jaar waren er geen inbraakpogingen op de Friese Waddeneilanden. Zowel op Ameland, als op Terschelling, Vlieland en Schiermonnikoog bleven woningen en gebouwen ongeschonden. Deze gemeenten hebben op provinciaal en landelijk niveau daarom ook de kleinste kans op inbraak.