Onderzoek huisdieren en de Inboedelverzekering – 2018

Het Inboedelverzekering Informatie Centrum (I.I.C.) ontvangt dagelijks veel vragen van huisdiereigenaren die op zoek zijn naar een passende inboedelverzekering. De vraag die hierbij veelvuldig werd gesteld luidt: ‘Wordt schade door huisdieren gedekt dan wel vergoed vanuit de inboedelverzekering?’. Genoeg reden voor het I.I.C. om dieper in dit vraagstuk te duiken.

Het I.I.C. deed bureauonderzoek onder 30 verschillende verzekeraars met een (of meer) inboedelverzekering(en) in de portefeuille. Alle All Risk polissen werden geanalyseerd. Daarnaast werd, bij twijfel of onduidelijkheden, aanvullend telefonisch contact opgenomen met de betreffende verzekeraars.

De conclusie?

Bij slechts 10 procent van de onderzochte verzekeraars valt schade door huisdieren onder de All Risk dekking vanuit de inboedelverzekering. Zo’n 23 procent vergoedt schade door huisdieren onder beperkte voorwaarden, en ruim 66 procent vergoedt schade door huisdieren per definitie niet vanuit de inboedelverzekering.

Huisdiervriendelijke verzekeringsmaatschappijen

We weten het allemaal: met huisdieren in huis verschuilen ongelukken zich in een klein hoekje. Zelfs de meest gehoorzame viervoeter kan zich uit het niets onvoorspelbaar gedragen en hierbij schade aanrichten aan de inboedel.

Heeft je hond in zijn enthousiasme je antieke vaas omgestoten? Bij slechts drie verzekeraars is deze schade gedekt vanuit de inboedelverzekering. De polissen van de ING, Nationale Nederlanden en Verzekeruzelf.nl zijn het meest huisdiervriendelijk. Zij vergoeden de schade gemaakt door huisdieren, mits zij deze beschouwen als een onvoorziene gebeurtenis.

Nationale Nederlanden en ING keren tot maximaal € 100.000,- uit voor alle spullen samen per gebeurtenis, dus ook als de schade is veroorzaakt door een huisdier. Verzekeruzelf.nl vergoedt maximaal € 150.000,- per incident. In de polisvoorwaarden worden echter enkele uitzonderingen opgegeven waarbij beperkte vergoedingen worden uitgekeerd.

Vergoeden van vervolgschade

De door huisdieren veroorzaakte schade wordt door zeven van de onderzochte verzekeraars slechts onder specifieke voorwaarden gedekt.

Klaverblad Verzekeringen en BLG vergoeden bijvoorbeeld enkel de schade veroorzaakt door huisdieren aan de veranderingen die zijn aangebracht aan de huurwoning. Voorbeelden van deze aanpassingen kunnen een nieuwe keuken, badkamer of een parketvloer zijn. Deze worden ook wel aangeduid als het huurdersbelang.

Stoot je kat een kaars om en ontstaat hierdoor brand in je huis? Knaagt je konijn aan de kabels van de televisie met kortsluiting als gevolg? De onderstaande verzekeraars vergoeden schade van je viervoeter enkel als daardoor deze specifieke vervolgschade ontstaat.

 

VerzekeraarBrandschadeOntploffingKortsluitingGlasbreuk
AvéroJaJaJaNee
Centraal BeheerJaJaJaNee
InterpolisJaJaJaNee
De Goudse VerzekeringenJaNeeNeeJa
DitzoJaJaNeeNee

 

Schade door je huisdier? Eigen schuld dikke bult!

Driekwart van de onderzochte inboedelverzekeraars (66 procent) benoemt de schade die door huisdieren wordt aangericht specifiek in hun uitsluitingen. Zij vergoeden de schade veroorzaakt door je viervoeters dus in geen geval. Deze verzekeraars beschouwen het in huis halen van een dier als het nemen van een bewust risico voor schade.

De onderstaande inboedelverzekeraars keren schade veroorzaakt door huisdieren per definitie niet uit.

 

Huisdieren als inboedel

Huisdieren kunnen zelf ook gewond raken. In specifieke gevallen valt deze ‘schade’ aan viervoeters ook onder de inboedelverzekering. Een dier wordt door veel verzekeraars namelijk gezien als een gelijke aan het bankstel en de televisie.

Er zijn echter wel strenge voorwaarden aan deze dekking verbonden die per verzekeraar sterk kunnen variëren. Verzekeraars vergoeden namelijk vaak enkel de verwondingen die binnenshuis (of in een van de bijgebouwen) zijn opgelopen en door een ‘’van buitenkomend onheil’’ zijn veroorzaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan brandwonden die door een keukenbrand zijn veroorzaakt. De inboedelverzekering dekt echter nooit de kosten van een ziek huisdier en de inboedelverzekering is daarom geen volwaardige vervanging van een huisdierenverzekering.

Een overzicht van de inboedelverzekeraars die de schade aan huisdieren wel of niet of vergoeden is te vinden in het onderstaande schema.

 

VerzekeraarSchade aan huisdieren gedekt?
ABN AmroNee
AEGONJa
AllianzOnduidelijk
ANWBNee
AonJa
a.s.r.Ja
AvéroJa
BLGJa
BovagNee
Bruns ten BrinkJa
Centraal BeheerJa
De Goudse verzekeringenNee
De Nederlanden van NuJa
DitzoJa
FBTONee
HEMANee
INGJa
InsharedJa
InterpolisJa
Klaverblad VerzekeringenJa
LancyrNee
Nationale NederlandenJa
NowgoJa
OHRAJa
ReaalJa
SNSJa
Unigarant VerzekeringenNee
United InsuranceJa
UnivéJa
Verzekeruzelf.nlJa

 

Hoeveel is mijn huisdier waard?

De schade die huisdieren kunnen oplopen wordt dus door veel inboedelverzekeraars gedekt. De maximale vergoedingen die zij daaraan toekennen verschillen echter sterk per verzekeraar.

 

Verzekeraarmax vergoeding
AEGON1.000
Aondagwaarde
a.s.r.2.500
Avéro35.000
BLG2.500
Bruns ten Brink2.500
Centraal Beheer35.000
De Nederlanden van Nudagwaarde
Ditzo2.500
ING100.000
Inshared2.500
Interpolis35.000 (bij diefstal)
Klaverblad Verzekeringen1.250
Nationale Nederlanden100.000
Nowgo2.500
OHRA2.500
Reaal2.500
SNS2.500
United Insurance2.500
Univé1.000
Verzekeruzelf.nldagwaarde