Onderzoek: Inbraken in Drenthe (2019)

Dit jaar is er tot en met mei al 289 keer ingebroken in Drenthe. Toch is er, ondanks dit hoge aantal, een positieve trend te zien. Vergeleken met dezelfde periode in 2018 is het aantal inbraken in Drenthe namelijk afgenomen met 19,5%.

Dit en meer blijkt uit onderzoek van het Inboedelverzekering Informatie Centrum, dat onderzoek deed naar inbraken in Drenthe. Het onderzoek is gebaseerd op de meest recent beschikbare Nationale Politiecijfers.

Zo gaan inbrekers te werk in Drenthe

In Drenthe drongen inbrekers dit jaar 289 keer succesvol binnen. Omdat een inbraakpoging soms mislukt, had dit aantal veel hoger kunnen zijn. In totaal mislukten namelijk 105 inbraakpogingen. Dit maakt de kans op succes voor een inbreker in Drenthe gemiddeld 73,4%. Vorig jaar was dit slagingspercentage duidelijk hoger. Toen had 78,2% van de inbraken een succesvolle afloop voor de criminelen.

Emmen populairste bestemming voor inbrekers

In absolute aantallen wordt er in Drenthe dit jaar het vaakst ingebroken in Emmen. Deze stad kan daarom ook wel de ‘inbraakhoofdstad’ van Drenthe genoemd worden. In 2019 vonden er al 63 inbraken plaats, wat neerkomt op 21,8% van het totale aantal inbraken in de provincie.

Inwoners van Emmen hebben dubbel pech, want ook gaan inbrekers hier bovengemiddeld succesvol te werk. In totaal slaagde in Emmen namelijk 80,8% van de inbraakpogingen. Criminelen hebben hierdoor 7,4% vaker succes dan provinciaal gemiddeld.

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, is er wel een daling van 31,5% in het aantal inbraken. In 2018 vonden er in de eerste vijf maanden namelijk 92 inbraken plaats in Emmen.

Inwoners Hoogeveen lopen meeste kans op inbraak

Toch zijn het niet Emmenaren, maar Hoogeveners die het grootste risico lopen op een inbraak. De kans dat er bij iemand uit Hoogeveen wordt ingebroken, ligt namelijk 65,2% hoger dan gemiddeld in de provincie. Dit blijkt wanneer het aantal inbraken wordt afgewogen tegen de hoeveelheid inwoners in een gemeente. Deze verhoogde kans op inbraak is ook te zien in De Wolden (+27,1%), Noordenveld (+14,4%) en Tynaarlo (+11,2%).

Inwoners van Borger-Odoorn lopen daarentegen het minste risico. De kans dat hier wordt ingebroken is namelijk juist 53% lager dan provinciaal gemiddeld. Ook in Midden-Drenthe (-33,3%), Assen (-32,3%), en Meppel (-29%) wordt er per inwoner relatief weinig ingebroken.

De Wolden steeds meer in trek

Vergeleken met dezelfde periode in 2018, werd er in de eerste maanden van dit jaar dus minder ingebroken. Deze daling is echter niet in elke Drentse gemeente te zien. Zo is de grootste toename in het aantal inbraken te zien in De Wolden. Hier vonden in 2019 63,6% meer inbraken plaats dan vorig jaar. Het absolute aantal succesvolle inbraken steeg hier van 11 naar 18. Ook in Meppel (+55,6%) en Tynaarlo (+29,4%) is er een toename te zien.

Beter nieuws is er voor de inwoners van de meeste andere Drentse gemeenten. Zo zijn er juist grote dalingen in het aantal inbraken in Borger-Odoorn (-61,1%), Assen (-46%), en Midden-Drenthe (-31,6%).

Inbrekers vaakst succesvol in Noordenveld

Het zijn de inbrekers in de gemeente Noordenveld die het vaakst succesvol te werk gaan. 21 van de 24 inbraak incidenten liep hier namelijk als gepland voor de inbrekers. Het komt er dus op neer dat 87,5% van de inbraakpogingen hier lukt. Deze ratio ligt dus 14,1% hoger dan gemiddeld in de provincie. Ook inbrekers in Tynaarlo (84,6%), Meppel (82,4%) en Assen (81,8%) gaan bovengemiddeld vaak succesvol te werk.

Relatief lukken inbraken in Borger-Odoorn juist het minst vaak. Bij ‘slechts’ 7 van de 15 inbraakpogingen drongen inbrekers hier daadwerkelijk binnen: een succesratio van 46,7%.

Inbraken per maand

Als het totale aantal Drentse inbraken van 2019 wordt vergeleken met 2018, is er dus een gemiddelde daling te zien. Deze daling was het sterkst in januari: er werd in deze maand 43,2% minder ingebroken dan vorig jaar. Waar inbrekers in 2018 in totaal 95 keer binnen drongen, deden ze dat dit jaar 54 keer.

Deze positieve trend werd echter doorbroken in mei. In deze maand werd er dit jaar namelijk 77,8% vaker ingebroken in vergelijking tot vorig jaar.