Inbraakmonitor: Inbraken in Zeeland (2019)

In het eerste kwartaal van 2019 vonden er in Zeeland 165 inbraak incidenten plaats. Dit is een afname van 15,8% vergeleken met dezelfde periode in 2018: toen sloegen inbrekers 196 keer toe in Zeeland. Inbrekers hebben de eerste drie maanden van het jaar een duidelijke voorkeur gehad voor de steden Vlissingen en Middelburg. 37% van de Zeeuwse inbraak incidenten vond hier plaats. Dit en meer blijkt uit bureauonderzoek van het Inboedelverzekering Informatie Centrum (IIC), op basis van de meest recente nationale Politiecijfers.

Inbraken in Zeeland

In het eerste kwartaal van het jaar vonden er in Zeeland 165 inbraak incidenten plaats. Inbrekers gingen echter niet bij elk incident succesvol te werk. 48 keer lukte het de criminelen namelijk niet om binnen te dringen. Bij de overige 117 incidenten lukte dit wel. 70,9% van de inbraakpogingen blijkt dus een succesvolle afloop te hebben voor inbrekers.

Het vaakst werden er inbraakpogingen gedaan in Middelburg (32 keer). In 22 gevallen konden criminelen daadwerkelijk binnendringen. Dit maakt inbrekers in Middelburg gemiddeld 2,2% minder succesvol dan gemiddeld in Zeeland. Succesvoller gaan inbrekers daarentegen te werk in Vlissingen. Hier slaagden inbrekers juist 22 van de 29 keer en daarmee 5% vaker dan gemiddeld.

In absolute aantallen vonden er relatief het minste aantal Zeeuwse inbraakpogingen plaats in Noord-Beveland (2), Reimerswaal (4) en Borsele (6).

Veere: hoogste kans op inbraak in Zeeland

De relatieve kans op inbraak, wanneer het aantal inbraakpogingen wordt afgewogen tegen het aantal inwoners per gemeente, blijkt in Zeeland het hoogst te zijn in de gemeente Veere. Per 1.000 inwoners vindt hier namelijk 243,7% vaker inbraak incidenten plaats. Ook in Middelburg (153,5%) en Vlissingen (151%) is er een verhoogde kans op inbraak.

De kans op een inbraakpoging is het laagst in Reimerswaal (-58,9%) en Schouwen-Duiveland (-51,9%).

Inbrekers vaakst succesvol in Terneuzen

Niet altijd eindigt een inbraakpoging succesvol voor inbrekers. In sommige gevallen lukt het ze namelijk niet om succesvol een gebouw binnen te treden.

Het eerste kwartaal van het jaar waren inbrekers gemiddeld het vaakst succesvol in Terneuzen. Hier slaagden 13 van de 14 inbraakpogingen, wat neerkomt op een succesratio van 92,2%. Dit percentage is 21,9% boven het provinciale gemiddelde. Inbrekers waren ook vaak succesvol in Sluis (88,9%) en Schouwen-Duiveland (85,7%).

De meeste pech hebben inbrekers in Noord-Beveland. Beide inbraak pogingen mislukten hier namelijk.