Inbraakmonitor: Inbraken in Overijssel (2019)

Positief nieuws voor Overijsselaars: het aantal inbraken in de provincie is dit jaar namelijk gedaald met 13,8 procent. Waar inbrekers in de eerste vier maanden van 2018 in totaal 601 keer binnenslopen, gebeurde dit gedurende dezelfde periode dit jaar ‘slechts’ 518 keer. Niet in elke Overijsselse streek is deze positieve trend te zien. Zo vinden er in Twente juist 17,4 procent meer inbraken plaats in vergelijking met vorig jaar. Dit en meer blijkt uit bureauonderzoek van het Inboedelverzekering Informatie Centrum (IIC), op basis van een analyse van de meest recente Nationale Politiecijfers.

 

Overijsselse inbraken

De Overijsselse politie ontving de eerste maanden van het jaar 702 meldingen van inbraak incidenten. Het lukte de criminelen hierbij in 184 gevallen niet om daadwerkelijk binnen te dringen. De overige 518 keer ging het inbrekers beter af en slaagde de inbraak wel. De kans op een succesvolle inbraak in Overijssel komt daarom neer op 73,9 procent en dit percentage wijkt nauwelijks af van ‘de succesratio’ van vorig jaar. Toen slaagden inbrekers er namelijk in 73,9 procent van de gevallen in om binnen te dringen.

Enschede: Inbraakhoofdstad van Overijssel

De meeste Overijsselse inbraken vonden dit jaar plaats in Enschede. 109 van de 518 Overijsselse inbraken gebeurden namelijk deze stad. In Enschede vond daarnaast ook 34 keer een mislukte inbraakpoging plaats. De gemiddelde inbreker heeft hier dus in 76,2 procent van de gevallen succes. Inbrekers zijn met deze statistieken bovengemiddeld vaak succesvol in Enschede (+3,4 procent).

Toch is er ook goed nieuws voor Enschedeërs. Ondanks het hoge aantal succesvolle inbraken dit jaar, wordt Enschede relatief gezien steeds minder populair bij inbrekers. Vergeleken met 2018 is het aantal inbraken in Enschede namelijk afgenomen met 31,4 procent.

Grootste kans op inbraak in Wierden

In Overijssel is Enschede de stad met de meeste inwoners en het is daarom niet verrassend dat hier in absolute aantallen de meeste inbraken worden gepleegd. Om inzicht te krijgen in de kans op inbraak, is het daarom ook interessant om te kijken naar het aantal inbraken per inwoner van een gemeente.

Wanneer het inwonersaantal wordt afgewogen tegen het aantal succesvolle inbraken in Enschede, blijkt ook de kans op inbraak hier hoog te zijn. Deze ligt namelijk 53,1 procent boven het provinciale gemiddelde.

De grootste kans op inbraak is er echter in de gemeente Wierden. Per inwoner wordt hier namelijk ruim twee keer (+110,9 procent) vaker ingebroken dan gemiddeld in Overijssel. Ook in Almelo (+77,7 procent) en Rijssen-Holten (+74,9 procent) is er een verhoogde kans op inbraak. De kans op inbraak ligt in Borne (-90,4 procent), Staphorst (-86,9 procent) en Dinkelland (-83 procent) juist ver onder het provinciale gemiddelde.

Succesvolle inbraken in Overijssel

73,9 procent van de inbraakpogingen in Overijssel heeft een succesvolle afloop voor inbrekers. In Twente zijn inbrekers iets succesvoller dan provinciaal gemiddeld. Hier slaagt 76,6 procent van de inbraken.

Per gemeente in Overijssel zijn er echter verschillende trends te zien. Ondanks dat er relatief weinig werd ingebroken in Dalfsen (9 keer), Dinkelland (2) en Tubbergen (7), blijken inbrekers hier wel het meest succesvol. De criminelen konden hier namelijk in alle gevallen het gebouw binnendringen: een succesratio van 100 procent dus. Ook in de gemeenten Rijssen-Holten (96,8 procent) en in Losser (88,9 procent) gaan inbrekers ook vaak succesvol te werk.

Er zijn daarentegen ook gemeenten in Overijssel waar het inbrekers duidelijk minder goed af gaat. Zo slaagt ‘slechts’ de helft van de inbraakpogingen (50 procent) in Borne, Olst-Wijhe en Staphorst. Ook in de provinciale hoofdstad Zwolle hebben inbrekers relatief vaak pech. Hier slaagt namelijk 60,2 procent van de pogingen en dit ligt 13,6 procent onder het provinciale gemiddelde.

Grootste groei in Rijssen-Holten

De sterkste toename in het aantal inbraken is te zien in de gemeente Rijssen-Holten. Waar inbrekers in 2018 tijdens de eerste vier maanden van het jaar 11 keer binnendrongen, deden ze dat dit jaar 30 keer. Ook in Almelo (+81,3 procent) en in Dalfsen (+80 procent) is de toename in het aantal inbraken duidelijk zichtbaar.

In Borne (-75 procent), Dinkelland (-75 procent), en Staphorst (-66,6 procent) zijn daarentegen de grootste dalingen te zien.